Thấy con gái nói đau “vùng kín”, mẹ đưa con đến bác sĩ quen nào ngờ thấy anh ta con bé òa khóc, nghĩ con sợ khám những không ngờ 1 hôm tới đón con sớm thì…

Ơ, thế chú Hùng đang khám cho con bé trong phòng chú ấy rồi. Thi thoảng tôi vẫn thấy chú ấy về sớm rồi kéo con bé vào phòng bảo khám cho nó mà. Mà con bé bệnh gì mãi

Xem thêm