Hà Nội: Gã thợ hồ “sát gái” tán gái trăm cô trúng cả trăm giết người yêu tàn độc vì bị từ chối “quan hệ”

Tự cho mình là kẻ “sát gái”, “đã tán là phải đổ”, gã đàn ông chuyên lợi dụng cả tình lẫn tiền của những phụ nữ có hoàn cảnh éo le đã nổi tự ái khi người bạn gái mới

Xem thêm