Nếu thấy con có dấu hiệu này ngay lập tức TẨY GIUN cho con nếu không muốn ‘lục phủ ngũ tạng’ của trẻ CHI CHÍT SÁN

Nếu không để ý những dấu hiệu khác thường này, bố mẹ có hội hận cũng không kịp khi giun sán làm ổ khắp ‘lục phủ ngũ tạng’ của con rồi. Giun sán là bệnh rất phổ biến ở trẻ

Xem thêm