Trời rét 10 độ vào viện đẻ 1 mình vì nhà chồng không đoái hoài, người mẹ trẻ cố gắng tự xoay sở và cái kết xé lòng khi bác sĩ nhìn thấy 2 mẹ con nằm sóng xoài…

Chẳng có ai chăm nom, con được đưa ra với chị, chị mệt kiệt sức nhưng vẫn cố gượng dậy pha sữa cho con uống. Cả ngày chỉ có 2 mẹ con, ai nhìn cũng ái ngại cho hoàn cảnh

Xem thêm